نوارگوش(شنوایی سنجی)

ارزیابی شنوایی

323
1398/8/13
آزمایشات شنوایی

آزمایشات شنوایی

293
1398/8/14
کمی شنوایی و سندرم Pfeiffer

سندرم Pfeiffer یک اختلال ژنتیکی است که با همج...

303
1398/8/15
کم شنوایی و کندروپلازی

Achondroplasia یک بیماری غالب اتوزومال است. ا...

285
1398/8/15
کم شنوایی و سندرم فریزر(نهان چشمی)

Cryptophthalmos شایع ترین اختلال در افراد مبت...

537
1398/8/15
کم شنوایی و  سندرم داون یا تریزومی ۲۱

سندرم داون یک اختلال ژنتیکی است که شامل نقص ه...

294
1398/8/15
سمعک ها چگونه کار می کنند؟

طرح سمعک را می توان به طور گسترده ای به سه دس...

404
1398/8/15
سمعک میتواند از زوال عقل جلوگیری کند

مطالعات نشان میدهد افرادی که بخاطر کهولت سن ا...

242
1398/8/16

تمامی حقوق برای کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش محفوظ است
طراحی و توسعه در شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان