انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی

کم شنوایی انتقالی 

هرگونه مشکل شنوایی خارجی یا میانی می تواند مسیر طبیعی عبور صدا به گوش داخلی را مسدود کرده و باعث ایجاد کم شنوایی انتقالی گردد .

کم شنوایی انتقالی معمولا" ملایم یا متوسط بوده و باعث کم شنوایی در حد 60 تا 70 دسی بل می شود.

کم شنوایی های انتقالی ممکن است موقتی باشند.دربسیاری از این موارد ؛درمان دارویی یا جراحی مفید واقع میشود.

معمولا" سمعک برای کم شنوایی های انتقالی مفید است .

کم شنوایی حسی-عصبی 

هر گونه اختلال در حلزون (گوش داخلی) می تواند به کم شنوایی حسی-عصبی منجر شود. کم شنوایی حسی-عصبی به دلیل از بین رفتن یا آسیب سلولهای مویی در حلزون ایجاد مشود و معمولا" دایمی است .

این نوع کم شنوایی به ناشنوایی عصبی نیز شناخته میشود.ممکن است در حد ملایم تا عمیق باشد.

با جراحی نمیتوان کم شنوایی فوق را درمان کرد.درمان های دارویی در برخی موارد مفید است.

در کم شنوایی های حسی-عصبی ملایم تا شدید استفاده از سمعک مفید است.

در کم شنوایی های حسی-عصبی شدید تا عمیق معمولا" کاشت حلزون مفید است .

کم شنوایی عصبی 

هر گونه اختلالی که به آسییب یا از بین رفتن عصب شنوایی منجر شود, می تواند کم شنوایی عصبی ایجاد کند.

کم شنوایی عصبی معمولا" در حد عمیق بوده و دایمی است .

استفاده از  کاشت حلزون در این نوع کم شنوایی مفید نیست ؛ زیرا عصب شنوایی نمی تواند اطلاعات صوتی کافی را به مغز منتقل کند.

 

کم شنوایی انتقالی 

هرگونه مشکل شنوایی خارجی یا میانی می تواند مسیر طبیعی عبور صدا به گوش داخلی را مسدود کرده و باعث ایجاد کم شنوایی انتقالی گردد .

کم شنوایی انتقالی معمولا" ملایم یا متوسط بوده و باعث کم شنوایی در حد 60 تا 70 دسی بل می شود.

کم شنوایی های انتقالی ممکن است موقتی باشند.دربسیاری از این موارد ؛درمان دارویی یا جراحی مفید واقع میشود.

معمولا" سمعک برای کم شنوایی های انتقالی مفید است .

کم شنوایی حسی-عصبی 

هر گونه اختلال در حلزون (گوش داخلی) می تواند به کم شنوایی حسی-عصبی منجر شود. کم شنوایی حسی-عصبی به دلیل از بین رفتن یا آسیب سلولهای مویی در حلزون ایجاد مشود و معمولا" دایمی است .

این نوع کم شنوایی به ناشنوایی عصبی نیز شناخته میشود.ممکن است در حد ملایم تا عمیق باشد.

با جراحی نمیتوان کم شنوایی فوق را درمان کرد.درمان های دارویی در برخی موارد مفید است.

در کم شنوایی های حسی-عصبی ملایم تا شدید استفاده از سمعک مفید است.

در کم شنوایی های حسی-عصبی شدید تا عمیق معمولا" کاشت حلزون مفید است .

کم شنوایی عصبی 

هر گونه اختلالی که به آسییب یا از بین رفتن عصب شنوایی منجر شود, می تواند کم شنوایی عصبی ایجاد کند.

کم شنوایی عصبی معمولا" در حد عمیق بوده و دایمی است .

استفاده از  کاشت حلزون در این نوع کم شنوایی مفید نیست ؛ زیرا عصب شنوایی نمی تواند اطلاعات صوتی کافی را به مغز منتقل کند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید


تمامی حقوق برای کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش محفوظ است
طراحی و توسعه در شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان