کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588
کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588

سمعک ویدکس دانمارک



 •  برخورداری از تکنولوژی سمعکهای هوشمند داینامیک
 •  دارای 13 کانال فرکانسی قابل نتظیم
 •  مجهز به Sonogram و امکان ارزیابی شنوایی بوسیله سمعک در 13 باند قرکانسی
 •  مجهز به سیستم تراکمی پیشرفته 13 کاناله
 •  مجهز به سیستم Multi Directional Feedback Canaceling جهت حذف سوت و اصوات مزاحم
 •  برخورداری از مدار Noise Reduction وافزایش قابل توجه درک گفتار در محیطهای شلوغ و نویزی
 •  امکان برخورداری از 2 برنامه شنیداری
 •  مجهز به سیستم عیب یاب سمعک (Quality Assurance)و امکان ارزیابی دقیق عملکرد میکروفن ، رسیور
 •  ،تلفن کویل و نویز داخلی سمعک توسط ادیولوژیست قبل از ارسال سمعک معیوب به کمپانی
 •  امکان برخورداری از ولوم کنترل به صورت Optional
 •  مجهز به سیستم Smart Tone
 •  سازگاری با FM/DAI
 •  مصرف بسیار پائین باطری